GENEL BAKIŞ

 

Türkiye’de her yıl yaklaşık 1 milyon 250 bin bebek doğuyor, -TÜİK verilerine göre 2017'de 1.291.412 bebek dünyaya geldi- bu da saatte ortalama 175 bebeğe denk geliyor. En az bir çocuğu olan hane halkı sayısı toplam hane sayısının %54,8’sidir.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de aileler bebek başına 2 yaşına kadar aylık ortalama 350 - 4500 TL, yıllık 4.000 - 5.000 TL harcama yapıyor. Bilinç düzeyinin yükselmesi ile ebeveynler, çocuklarını da sağlıklı büyütme isteği ile yeni ürün ve hizmet arayışına itiyor. Diğer taraftan Avrupaya göre yüksek nüfus artış oranları seyreden ülkemizde bebek başına harcama tutarlarının çok yüksek potansiyel barındırması yerli ve yabancı şirketleri pazara çekmektedir.

Dünyada 1960'larda 1 milyar olan çocuk nüfusu (0-15) popülasyonun %35'ini oluşturmaktaydı. 2014 yılında ise 2 milyar çocuk nüfusu bulunmaktadır. Dünyanın toplam nüfusu ise 2015 itibari ile 7 milyarı geçmiştir. Türkiye'de 0-3 yaş arası çocuk sayısı yaklaşık 4.5 milyon. Pek çok Avrupa ülkesi ile kıyaslandığında 0-3 yaş arası bebek sayısının bu denli yüksek olması ülkemizi çok daha cazip bir ülke konumuna getirmektedir.

Türkiye'yi diğer Avrupa ülkelerine kıyasla son dört yıllık nüfus artış oranlarında yüzde 25 oranının üstündeki tek ülkedir. 2011'de 30.4 olan nüfus artış oranı 2014'de 29.4'tür. Türkiye 3 yıl içinde nüfus artış oranında sadece %1'lik değişim yaşamıştır.

Türkiye'de ise çocuk nüfus oranı %12- %19.9 skalasında sadece dört ilimiz bulunmaktadır. Diğer tüm şehirlerimizde nüfus artış oranı minimum %20 oranındadır.

TÜİK verileri göre yapılandırılmış haritada özellikle doğu bölgelerimizde nüfus artış oranları %50'leri bulmaktadır.

Yüksek popülasyona sahip ülkeler dışında dünyadaki tüm gelişmiş ülkeler nüfus artış oranını arttıracak politikalar uygulamaktadır. Ülkemizdeki yaklaşık %30'luk nüfus artışı yatırımcıları bebek sektörüne yönlendirmeye teşvik etmektedir.